Windows Server 2016 Essentials : Những giới hạn về bộ nhớ (RAM) và phần cứng (Hardware)

Windows-Server-2016-Essentials-1

 

 

Trên quá trình thử nghiệm HĐH Windows Server 2016 Essentials với nền tảng vi xử lý Intel xeon D của chúng tôi, chúng tôi đã muốn cung cấp một vài thông tin mởi mẻ, những thứ mà bạn không dễ tìm thấy trên Internet. Microsoft đặt giới hạn trên số lượng người dùng Active Directory cũng như là thiết bị Active Directory với bản cài đặt Windows Server 2016 Essentials. Cùng với những giới hạn này, chúng tôi đã muốn kiểm tra những tính năng như chạy song song hai vi xử lý (CPU) và giới hạn 64GB bộ nhớ. Kỳ lạ thay, Bài viết của MSDN đã đề cập đến các giới hạn phần cứng cho hầu hết các phiên bản Windows và Windows Server nhưng lại không nói gì về giới hạn phiên bản Essentials.

Thử nghiệm và đi tìm yêu câu phần cứng của HĐH Windows Server 2016 Essentials.

Đầu tiên, chúng tôi đã chạy thử Windows Server 2016 Essentials với hệ thống có hai vi xử lý Intel Xeon E5-2690v3 cùng 256GB bộ nhớ. Chúng tôi nhận thấy rằng có một giới hạn 64GB bộ nhớ cho hệ điều hành, nhưng có vẻ kỳ lạ khi giới hạn bộ nhớ của phiên bản Windown 10 Home là 128GB và những phiên bản khác (vd Pro và Exterpeise) đều ở mức 2TB bộ nhớ tại thời điểm hiện tại.

 

Windows-Server-2016-Essentials-2

 

Như bạn có thể thấy với hình chụp phía trên, hệ thống có 256GB bộ nhớ đã được cài đặt nhưng chỉ có 64GB có thể sử dụng (64.0GB usable). Chúng tôi cũng thấy rằng hệ thống cho phép chúng ta sử dụng hai vi xử lý Intel Xeon E5-2690v3 chạy xong xong với tổng cộng 24 nhân và 48 luồng xử lý. Trong một hệ thống hiện đại, chúng tôi thấy một vài lý do trong việc xây dựng một chiếc máy sử dụng HĐH Windows Server 2016 Essential với hai vi xử lý chạy xong xong. Chúng tôi muốn xem chính xác dung lượng bộ nhớ được sử dụng khi được cài đặt mặc định là bao nhiêu.

Bộ nhớ của Windows Server 2016 Essentials

Chúng tôi muốn xem chính xác bộ nhớ được sử dụng là bao nhiêu, vậy nên chúng tôi đã thay thế trở lại vi xử lý Intel Xeon D đã được kiểm nghiệm với 64GB bộ nhớ.

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, hệ thống đã sử dụng 4.1GB bộ nhớ trước khi cài đặt Active Directory, sao chép qua lại một tập tin hay chạy bất kỳ một chương trình nào. Điều đó có nghĩa rằng chúng tôi có ít hơn 60GB bộ nhớ bổ xung để làm việc trước khi máy chủ thực hiện bất cứ điều gì bên cạnh việc khởi động.

Không gian sử dụng trong ổ đĩa của Windows Server 2016 Essentials

Với việc đưa ra dung lượng bộ nhớ có thể sử dụng, chúng tôi cũng muốn khảo sát xem bản cài đặt mới của hệ điều hành sẽ chiếm dung lượng ổ đĩa là bao nhiêu. Yêu cầu tối thiểu được đưa ra là một ổ đĩa 32GB và chúng tôi đã sử dụng ổ đĩa 64GB SATA DOM.

Kết quả là, chúng tôi muốn xem dung lượng ổ đĩa được lấy đi bởi việc cài đặt là bao nhiêu.

 

Windows-Server-2016-Essentials-3

 

Như bạn có thể thấy, phân vùng C: đã thông báo rằng có 17.5GB được sử dụng trước khi chúng ta cài đặt bất cứ thứ gì lên, vì vậy chúng tôi mong đợi sẽ có khoảng 12GB dung lượng trống khi sử dụng một ổ đĩa 32GB sau khi định dạng.

Thông điệp thêm về Windows Server 2016 Essentials

Mặc dù 17.5GB là một nền tảng hệ điều hành lớn có dấu ấn cho bất cứ ai quen thuộc với những máy chủ Linux, giới hạn 64GB bộ nhớ gần như khá bất tiền. Thậm chí phiên bản cấp thấp của Windows 10 Home cũng có giới hạn bộ nhớ đạt 128GB. Điều thú vị là bài viết của MSDN giữ lại giới hạn bộ nhớ cho những phiên bản Windows khác nhau mà thậm chí không liệt kê Windows Server 2016 Essentials và giới hạn 64GB ít ỏi này. Chúng tôi hi vọng Microsoft sẽ nâng giới hạn này lên ít nhất là 128GB để bắt kịp với các thiết bị phần cứng hiện tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *