Máy chủ Dell R430 được thiết kế phù hợp với máy chủ kế toán, máy chủ game, máy chủ DC, máy chủ trung tâm dữ liệu. Máy chủ Dell R430 với khả năng mở rộng CPU, Ram, HDD 1 cách linh hoạt vì vậy giúp cho người quản trị lựa chọn được cấu hình hình hiệu quả và tốt nhất.

Showing 1–16 of 28 results